Jordvärme

Gräva, anlägga & installera jordvärme. Vi har gjort över 7000 värmeslingor.

Värm ditt hus eller din fastighet på ett klimat- och energismart sätt genom jordvärme. 

Fördelarna med jordvärme är många. Att installera jordvärme är ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt val. Ytjordvärmeinstallationer finns hos tiotusentals nöjda fastighetsägare i hela Sverige. 

Vi arbetar mot alla kända leverantörer av värmepumpar.

Varför jordvärme?

\

Ekonomi

Det mest kostnadseffektiva alternativet för värmpepump.

\

Livslängd

Jordvärmeslangen i mark 50-100 år utan yttre påverkan.

\

Effekt

Hög verkningsgrad och ingen temperatursänkning i marken sett över tiden.

\

Säker

Den längst beprövade värmepumpstekniken som har funnits i Sverige sedan 70-talet.

\

Miljö

Den värmepumpsteknik med minst miljöpåverkan.

\

Industri

Stora fastigheter med höga uppvärmningskostnader är de riktigt stora vinnarna med en jordvärmeanläggning

\

Solenergi

En jordvärmeanläggning är en stor solfångare som förädlar solenergi

FAQ

Vanliga frågor & svar

RÖR EJ - INSIGN
Hur går det till när ni plöjer?

Det unika med vår metod är att vi ”plöjer” ner slangen i marken.

Våra maskiner är specialbyggda för att förlägga slang och kabel vilket
gör att inga jordmassor vänds upp.

Vi använder oss av en 40 mm tunnväggig plastslang som vi plöjer ner till ett djup av ca 80-100 cm.

Jag har inte så stor trädgård, kan jag installera en jordvärmeanläggning?

En enkel grundregel är 1 m slang per tillgänglig kvm. Exempel för en normalvilla är ca 400-600 kvm yta.

Jag har hört om permafrost, ojämn gräsmatta och att man inte kan plantera i trädgården efter grävning för jordvärmeanläggning. Stämmer det?

Det handlar om att dimensionera rätt. En rätt dimensionerad jordvärmeanläggning syns ej och hörs ej. Du kan plantera precis som vanligt i din trädgård.

Min tomt har stora höjdskillnader, kan jag installera en jordvärmeanläggning?

Det går bra att installera en jordvärmeanläggning på tomt med höjdskillnader, då värmeslingan cirkulerar i ett slutet system.

 

Hur går grävningen till?

Vi börjar arbetet med att gräva en grop intill huset där slangarna ska gå in. Vi plöjer sedan ner en plastslang på 80-100 cm djup. Hur lång slangen skall vara varierar beroende på husets energibehov.

Finns det några risker med jordvärme?

De största riskerna med jordvärme är under plöjningsarbetet, då andra befintliga ledningar i marken kan skadas. Ledningar i marken skall alltid vara noga utmärkta innan plöjningsarbetet börjar.

Kontakta alltid ledningskollen.se

Ska vi börja med ett samtal?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Privatperson eller Företag?

Våra tjänster

Ledningsarbete

Vi erbjuder mark- och ledningsarbeten för både företag och privatpersoner.

Jordvärme

Att installera jordvärme är ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt val.

Täckdikning

Behöver du dränera din åkermark? Vi hjälper dig med täckdikning.

Dränering

Vi dränerar din husgrund och utför även grundisolering. 

VA-projekt

Vatten & avlopp, avloppsanläggningar, bevattningsanläggningar.

Tryckavloppssystem LTA

Behöver du hjälp med att anlägga tryckavloppssystem? Vi hjälper dig även med projektering. 

Stenspräckning

Behöver ni hjälp att ta bort en sten som sticker upp ur gräsmattan eller spräcka ett berg på tomten?

Gräva för fiber

Vi plöjer kanalisation för fiber, både stora och små projekt.

Sjöförläggning

Tillsammans med våra mycket erfarna samarbetspartners åtar vi oss även sjöförläggningsprojekt.

Styrd borrning

Vi åtar oss även styrd borrning med våra mycket erfarna samarbetspartners. 

år i branschen!