Om oss

Entreprenadtjänster på Orust och i sydvästra Sverige

Vi finns i Varekil på Orust

Bjarne Rutgersson i Svanesund AB startades 1982 och har numera sitt säte i Varekil på Orust. Vi har över 40 års erfarenhet av entreprenadtjänster såsom plöjning/grävning av alla typer av ledningar ex: jordvärme, dränering, tryckavlopp, vattenledning, bredband, el- och telekablar.

Kompetens och utbildning

Inom företaget finns kunniga och erfarna maskinförare med utbildning inom Arbete på väg, Heta arbeten och EBR.

Våra kunder

Vi vänder oss till alla typer av kunder så som villaägare, föreningar och samfälligheter gällande el, fiber, vatten och avlopp, jordbruk, industri och andra stora fastigheter.

Vi åtar oss främst arbete i västra och södra Sverige men kan naturligvis utföra uppdrag i hela landet.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att hålla vår maskinpark enligt rådande miljöpolicy.

Referenser

Våra kunder & samarbetspartners

Vi har lagt jordvärmeslang för samtliga värmepumpsleverantörer som finns på svenska marknaden.

Här syns ett urval av de kunder och partners vi haft ett samarbete med under åren som gott.

  • Restenäs VA
  • VA Lavön - Öster och västergård
  • Slussen VA
  • Skaftö VA

Våra tjänster

Ledningsarbete

Vi erbjuder mark- och ledningsarbeten för både företag och privatpersoner.

Jordvärme

Att installera jordvärme är ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt val.

Täckdikning

Behöver du dränera din åkermark? Vi hjälper dig med täckdikning.

Dränering

Vi dränerar din husgrund och utför även grundisolering. 

VA-projekt

Vatten & avlopp, avloppsanläggningar, bevattningsanläggningar.

Tryckavloppssystem LTA

Behöver du hjälp med att anlägga tryckavloppssystem? Vi hjälper dig även med projektering. 

Stenspräckning

Behöver ni hjälp att ta bort en sten som sticker upp ur gräsmattan eller spräcka ett berg på tomten?

Gräva för fiber

Vi plöjer kanalisation för fiber, både stora och små projekt.

Sjöförläggning

Tillsammans med våra mycket erfarna samarbetspartners åtar vi oss även sjöförläggningsprojekt.

Styrd borrning

Vi åtar oss även styrd borrning med våra mycket erfarna samarbetspartners. 

år i branschen!