Tryckavloppsystem – LTA

Anlägga tryckavloppssystem

Behöver du hjälp med att anlägga tryckavloppssystem? Vi hjälper dig även med projektering. 

LTA är förkortning på ”lätt tryckavlopp” eller ”lätt trycksatt avlopp”. Det är en smart, miljövänlig och ekonomisk lösning för fastigheter, till exempel i villa- eller stugområden som ligger lite avlägset. Det är ett enklare och billigare sätt att utföra avloppssystem i exempelvis kuperad terräng. 

Tryckavloppssystemet pumpar ut avloppsvatten till kommunens ledningsnät/reningsverket. Anslutna fastigheter är sammankopplade i ett system med en gemensam tryckledning. Varje fastighet har sin enskilda pumpstation på egen mark. Vi är certifierade installatörer av pumpstationer. 

Vad är tryckavlopp? Tryckavlopp innebär att huset har en egen pumpenhet som pumpar iväg avloppet.

Ska vi börja med ett samtal?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Privatperson eller Företag?

Våra tjänster

Ledningsarbete

Vi erbjuder mark- och ledningsarbeten för både företag och privatpersoner.

Jordvärme

Att installera jordvärme är ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt val.

Täckdikning

Behöver du dränera din åkermark? Vi hjälper dig med täckdikning.

Dränering

Vi dränerar din husgrund och utför även grundisolering. 

VA-projekt

Vatten & avlopp, avloppsanläggningar, bevattningsanläggningar.

Tryckavloppssystem LTA

Behöver du hjälp med att anlägga tryckavloppssystem? Vi hjälper dig även med projektering. 

Stenspräckning

Behöver ni hjälp att ta bort en sten som sticker upp ur gräsmattan eller spräcka ett berg på tomten?

Gräva för fiber

Vi plöjer kanalisation för fiber, både stora och små projekt.

Sjöförläggning

Tillsammans med våra mycket erfarna samarbetspartners åtar vi oss även sjöförläggningsprojekt.

Styrd borrning

Vi åtar oss även styrd borrning med våra mycket erfarna samarbetspartners. 

år i branschen!